Ultrasonik Sensör ile Led Kullanımı

Ultrasonik Sensör

Ultrasonik Sensör ile Led Kullanımı
ultasonik sensör - led

Ultrasonik sensör kullanılarak mesafe ölçümüne göre led yakan proje. Sensör önündeki nesne 15 cm'den yakınsa led yanar, 15 cm'den uzaksa led söner.

#define echoPin 13
#define trigPin 12 
#define led 11

void setup()
{
  pinMode (trigPin, OUTPUT);
  pinMode (echoPin, INPUT);
  pinMode (led, OUTPUT);
}
void loop()
{
  int olcum = mesafe();
  
  if (olcum!= 0)
  {
    digitalWrite(led, LOW);
    if (olcum <15)
    {
      digitalWrite(led, HIGH);
    }
    else
    {
      digitalWrite(led, LOW);
    }
  }
}
int mesafe ()
{
  long sure, uzaklik;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds (2);
  digitalWrite (trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds (10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  sure = pulseIn (echoPin, HIGH);
  uzaklik = sure / 58.2;
  delay (50);
  return uzaklik;
}