Nodemcu ESP8266 Kablosuz - HTML Arayüzü ile Led Yakıp - Söndürme

Nodemcu ESP8266 Kablosuz - HTML Arayüzü ile Led Yakıp - Söndürme

Nodemcu ESP8266 Kablosuz - HTML Arayüzü ile Led Yakıp - Söndürme

1-) Aşağıdaki kodları Nodemcu ESP8266'ya yükleyin.

2-) Kablosuz (wifi) bağlantı ile "etkilesimliogrenme.com" isimli ağa "12345678" şifresi ile bağlanın.

3-) Tarayıcının (browser: chrome, firefox, edge ..vb) adres çubupuna 192.168.1.2 adresini girin. Ekrana 2 butondan oluşan bir sayfa gelecektir : Ledi Yak ve Ledi Söndür.

Not: Nodemcu ESP8266 Pin Giriş Çıkışları

Kodlar:

 

#include < ESP8266WiFi.h >
#define LED 12 // GPIO12 ==> D06

IPAddress sabitIP(192,168,1,2);
IPAddress agGecidi(192,168,1,9);
IPAddress altAg(255,255,255,0);

char agAdi[] = "etkilesimliogrenme.com";
char sifre[] = "12345678";
WiFiServer server(80);

void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 pinMode(LED, OUTPUT);
 digitalWrite(LED, LOW);
 WiFi.softAPConfig (sabitIP, agGecidi, altAg);
 WiFi.softAP(agAdi, sifre);
 IPAddress IP = WiFi.softAPIP();
 Serial.print("Bağlanacağınız IP adresi : ");
 Serial.println(IP);
 server.begin();
}

void loop()
{
 WiFiClient client=server.available();
 if(client)
 {
  String request = client.readStringUntil('\r');
  Serial.println(request);
  if (request.indexOf("/ledAcik") != -1) 
  {
   digitalWrite(LED, HIGH);
  }
  if (request.indexOf("/ledKapali") != -1) 
  {
   digitalWrite(LED, LOW);
  }
  client.println("<html>");
  client.println("<meta charset='utf-8'>"); 
  client.println("<a href=\"/ledAcik\"\"><button style='width: 400px; font-size: 50px;'>Ledi Yak</button></a>");
  client.println("<a href=\"/ledKapali\"\"><button style='width: 400px; font-size: 50px;'>Ledi Söndür</button></a>"); 
  client.println("</html>");
 }
}

 

Tarayıcı Ekranı :