NEO-6M GPS Modülünün Kullanımı - Enlem ve Boylam Tespiti

NEO-6M GPS Modülünün Kullanımı - Enlem ve Boylam Tespiti

NEO-6M GPS Modülünün Kullanımı - Enlem ve Boylam Tespiti

Kapalı ortamlarda gps sinyalinin tespiti zor olmaktadır (Antenin gücüne bağlı). Bu yüzden projenizi evinizde yapıyorsanız pencere kenarında veya balkonda daha iyi sinyal yakalabilirsiniz.

Kütüphaneyi indirmek için tıklayınız.

#include <TinyGPS++.h>
#include 

int rxPin = 2;
int txPin = 3;
TinyGPSPlus gps;
SoftwareSerial gpsSerial(rxPin, txPin);

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 gpsSerial.begin(9600);
}
void loop()
{
 while (gpsSerial.available() > 0)
 {
  if (gps.encode(gpsSerial.read()))
  {
   fnkGpsKorrdinatlar();
  }
 }
 if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
 {
  Serial.println("GPS tespit edilemedi.");
  while(true);
 }
}
void fnkGpsKorrdinatlar()
{
 if (gps.location.isValid())
 {
  Serial.print("Enlem: ");
  Serial.println(gps.location.lat(), 6);
  Serial.print("Boylam: ");
  Serial.println(gps.location.lng(), 6);
  Serial.print("Rakım: ");
  Serial.println(gps.altitude.meters());
 }
 else
 {
  Serial.println("Konum tespit edilemiyor.Sinyal yok.");
 }
 Serial.print("Tarih: ");
 if (gps.date.isValid())
 {
  Serial.print(gps.date.day());
  Serial.print("/");
  Serial.print(gps.date.month());
  Serial.print("/");
  Serial.println(gps.date.year());
 }
 else
 {
  Serial.println("Tarih belirnemiyor.Sinyal yok.");
 }
 Serial.print("Saat: ");
 if (gps.time.isValid())
 {
  if (gps.time.hour() < 10) Serial.print(F("0"));
  Serial.print(gps.time.hour());
  Serial.print(":");
  if (gps.time.minute() < 10) Serial.print(F("0"));
  Serial.print(gps.time.minute());
  Serial.print(":");
  if (gps.time.second() < 10) Serial.print(F("0"));
  Serial.print(gps.time.second());
 }
 else
 {
  Serial.println("Zaman belirlenemiyor.Sinyal yok.");
 }
 Serial.println();
 delay(1000);
}