Nodemcu ESP8266 - Arduino IDE Kurulumu

Nodemcu ESP8266 - Arduino IDE Kurulumu

Nodemcu ESP8266 - Arduino IDE Kurulumu

Arduino IDE programı ile NodeMCU ESP8266' ya kod yükleyebiliriz. Bu kart, bünyesinde bulundurduğu ESP8266 modülü ile internete bağlanabilir ve IOT (Internet of Things - Nesnelerin İnterneti) projelerinde rahat bir şekilde kullanılabilir. Arduino IDE programı ile kod yüklemeye başlamadan önce program üzerinde birkaç ayar yapılması gerekiyor. Aşağıda resimli bir şekilde anlatmaya çalıştım.

 

1-) Arduino IDE programını açıp File => Preferences  (Dosya => Tercihler) menüsüne giriyoruz.

 

2-) Aşağıdaki resimde görülen alana

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json   

bağlantısını ekleyip OK (Tamam) 'e basın.

Not: Birden fazla bağlantı ekleyeceksniz "," virgün ile ayırınız.

 

3-) Tools => Board => Boards Manager (Araçlar => Kart => Kart Yöneticisi) menüsüne tıklayoruz.

 

4-) Açıla pencerede ekranda görüldüğü gibi arama kutusuna "esp8266" yazıyoruz. Filtreleme sonucu gelen eklentiyi Install (Kur) düğmesine basarak yüklüyoruz.

 

5-) Yükleme tamamlandıktan sonra ekrandaki gibi "INSTALLED" yazısı çıkacaktır. Bu yazı çıktıktan sonra Close (Kapat) düğmesine basalım.

 

6-) Tools => Board => ESP8266 Boards (2.7.4) => NodeMCU 1.0    (Araçlar => Kart=> ESP8266 Boards (2.7.4) => NodeMCU 1.0) kartını seçelim.

 

7-) Son olarak kartımızı bilgisayara usb ile bağladıktan sonra Tools => Port (Araçlar => Port) menüsünden kartın bağlı olduğu portu seçiyoruz. Böylece Nodemcu ESP8266 kartımız kod yüklemeye hazır hale geliyor.