Esp32 ve Led Kullanılarak Yapılan Çark Oyunu

Esp32 ve Led Kullanılarak Yapılan Çark Oyunu

Esp32 ve Led Kullanılarak Yapılan Çark Oyunu
Esp32 ve Led Kullanılarak Yapılan Çark Oyunu
Esp32 ve Led Kullanılarak Yapılan Çark Oyunu

ESP32 pinlerine bağlanan ledlerin sırası ile kodlarda bulunan ledler dizisindeki sayıların sırası aynı olmalıdır.

int ledler[] = {23,22,3,21,19,18,5,17,16,4,0,2,15,32,33,25,26,27,14,12};
int i = 0;
int buttonPin=13;
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 for (int z = 0; z < 20; z++) 
 {
  pinMode(ledler[z], OUTPUT);
  digitalWrite(ledler[z],LOW);
 }
 pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
}
void loop()
{
 if(digitalRead(buttonPin) == HIGH)
 {
  digitalWrite(ledler[i%20],HIGH);
  if(i%20 != 0)
   digitalWrite(ledler[i%20-1],LOW);
  else if(i%20 == 0)
   digitalWrite(ledler[19],LOW);
  i++;
  if(i==1000) i = 0;
   delay(15);
 }
}

Aşağıdaki resmi çıktı alıp kullanabilirsiniz.