Buton ve Buzzer Kullanarak Piyano Yapımı

Buton ve Buzzer Kullanarak Piyano Yapımı

Buton ve Buzzer Kullanarak Piyano Yapımı
// Nota değerleri
#define do1 260
#define re  293
#define mi  328
#define fa  349
#define sol 390
#define la  440
#define si  494
#define do2 521

// Arduino bağlantıları
#define btnDo1 2
#define btnRe 3
#define btnMi 4
#define btnFa 5
#define btnSol 6
#define btnLa 7
#define btnSi 8
#define btnDo2 9

int buzzer = 10;
void setup() 
{ 
  pinMode(btnDo1, INPUT);
  pinMode(btnRe, INPUT);
  pinMode(btnMi , INPUT);
  pinMode(btnFa, INPUT);
  pinMode(btnSol, INPUT);
  pinMode(btnLa, INPUT);
  pinMode(btnSi , INPUT);
  pinMode(btnDo2, INPUT);
}
void loop() 
{
  if (digitalRead(btnDo1) == HIGH)
   tone(buzzer, do1, 100); 
  if (digitalRead(btnRe) == HIGH)
   tone(buzzer, re, 100);
  if (digitalRead(btnMi) == HIGH)
   tone(buzzer, mi, 100);
  if (digitalRead(btnFa) == HIGH)
   tone(buzzer, fa, 100);
  if (digitalRead(btnSol) == HIGH)
   tone(buzzer, sol, 100);
  if (digitalRead(btnLa) == HIGH)
   tone(buzzer, la, 100);
  if (digitalRead(btnSi) == HIGH)
   tone(buzzer, si, 100);
  if (digitalRead(btnDo2) == HIGH)
   tone(buzzer, do2, 100); 
 }