HC-SR04 - Ultrasonik Sensör Kullanılarak Mesafe Ölçümü

HC-SR04 - Ultrasonik Sensör Kullanılarak Mesafe Ölçümü

HC-SR04 - Ultrasonik Sensör Kullanılarak Mesafe Ölçümü

Devrede 6 adet led vardır. Aşağıdaki kodlara göre her 5 cm'de bir led yanar.

 • Uzaklık 0 ile 5 cm arası ise bütün ledler sönüktür.
 • Uzaklık 5 ile 10 cm arası ise 1. led yanar.
 • Uzaklık 10 ile 15 cm arası ise 1. ve 2. led yanar.
 • Uzaklık 15 ile 20 cm arası ise 1., 2. ve 3. led yanar.
 • Uzaklık 20 ile 25 cm arası ise 1., 2., 3. ve 4. led yanar.
 • Uzaklık 25 ile 30 cm arası ise 1., 2., 3., 4. ve 5. led yanar.
 • Uzaklık 30 cm'den büyükse bütün ledler yanar.

#define echoPin 8
#define trigPin 9
void setup()
{
  pinMode (trigPin, OUTPUT);
  pinMode (echoPin, INPUT);
  for (int i=2; i<7; i++)
   pinMode(i,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  int mesafe = olcum();
  Serial.println(mesafe);             
  if(mesafe>=0 && mesafe<5)
  {
   digitalWrite(2,LOW);
   digitalWrite(3,LOW);
   digitalWrite(4,LOW);
   digitalWrite(5,LOW);
   digitalWrite(6,LOW);
   digitalWrite(7,LOW);
  }
  else if(mesafe>=5 && mesafe<10)
  {
   digitalWrite(2,HIGH);
   digitalWrite(3,LOW);
   digitalWrite(4,LOW);
   digitalWrite(5,LOW);
   digitalWrite(6,LOW);
   digitalWrite(7,LOW);
  }
  else if(mesafe>=10 && mesafe<15)
  {
   digitalWrite(2,HIGH);
   digitalWrite(3,HIGH);
   digitalWrite(4,LOW);
   digitalWrite(5,LOW);
   digitalWrite(6,LOW);
   digitalWrite(7,LOW);
  }
  else if (mesafe>=15 && mesafe<20)
  {
   digitalWrite(2,HIGH);
   digitalWrite(3,HIGH);
   digitalWrite(4,HIGH);
   digitalWrite(5,LOW);
   digitalWrite(6,LOW);
   digitalWrite(7,LOW);
  }
  else if(mesafe>=20 && mesafe<25)
  {
   digitalWrite(2,HIGH);
   digitalWrite(3,HIGH);
   digitalWrite(4,HIGH);
   digitalWrite(5,HIGH);
   digitalWrite(6,LOW);
   digitalWrite(7,LOW);
  }
  else if(mesafe>=25 && mesafe<30)
  {
   digitalWrite(2,HIGH);
   digitalWrite(3,HIGH);
   digitalWrite(4,HIGH);
   digitalWrite(5,HIGH);
   digitalWrite(6,HIGH);
   digitalWrite(7,LOW);
  }
  else if(mesafe>=30) 
  {
   digitalWrite(2,HIGH);
   digitalWrite(3,HIGH);
   digitalWrite(4,HIGH);
   digitalWrite(5,HIGH);
   digitalWrite(6,HIGH);
   digitalWrite(7,HIGH);
  }
}
int olcum ()
{
  long sure, uzaklik;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds (2);
  digitalWrite (trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds (10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  sure = pulseIn (echoPin, HIGH);
  uzaklik = sure / 58.2;
  delay (50);
  return uzaklik;
}