MindWave Mobile 2 ile Beyin Dalga Ölçümü

MindWave Mobile 2 ile Beyin Dalga Ölçümü

MindWave Mobile 2 ile Beyin Dalga Ölçümü
MindWave Mobile 2 ile Beyin Dalga Ölçümü
     NeuroSky tarafından üretilen MindWave Mobile 2, EEG (Elektroensefalografi) kulaklık ile dikkat ve rahatlama seviyenizin ölçümünü yapıp, Bluetooth ile kablosuz olarak bilgisayara, Android ya da iOS cihazlarına ölçtüğünüz verileri gönderebilrisiniz. Bu cihaz ile beyninizin en sevdiğiniz müzik dahil bir çok aktiviteye nasıl tepki verdiğini öğrenebilirsiniz.

 

NeuroSky MindWave Mobile 2 ile HC05 Bluetooth modülüne bağlanmadan aşağıdaki bağlantıdan HC05 için ayarları yapınız.

HC05 AT Komutları

Kodları buradan indirebilirsiniz.

Kodlar:

 

#define DEBUGOUTPUT 0
#define kirmiziLed1 4
#define kirmiziLed2 5
#define kirmiziLed3 6
#define sariLed1   7
#define sariLed2   8
#define sariLed3   9
#define sariLed4   10
#define yesilLed1  11
#define yesilLed2  12
#define yesilLed3  13

byte kontrol = 0;
int uzunluk = 0;
byte veri[64] = {0};
byte sinyal = 0;
byte odaklanma = 0;
byte rahatlama = 0;
long sonAlinan = 0;
boolean paket = false;

void setup() 
{
 pinMode(kirmiziLed1, OUTPUT);
 pinMode(kirmiziLed2, OUTPUT);
 pinMode(kirmiziLed3, OUTPUT);
 pinMode(sariLed1, OUTPUT);
 pinMode(sariLed2, OUTPUT);
 pinMode(sariLed3, OUTPUT);
 pinMode(sariLed4, OUTPUT);
 pinMode(yesilLed1, OUTPUT);
 pinMode(yesilLed2, OUTPUT);
 pinMode(yesilLed3, OUTPUT);
 Serial.begin(57600);
}
byte fnkOku() 
{
 int ByteRead;
 while(!Serial.available());
 ByteRead = Serial.read();
 #if DEBUGOUTPUT 
  Serial.print((char)ByteRead); 
 #endif
 return ByteRead;
}
void loop() 
{
 if(fnkOku() == 170) 
 {
  if(fnkOku() == 170) 
  {
    uzunluk = fnkOku();
    if(uzunluk > 169) return;
    kontrol = 0;    
    for(int i = 0; i < uzunluk; i++) 
    { 
     veri[i] = fnkOku(); 
     kontrol += veri[i];
    }  
    kontrol = 255 - kontrol;  
    if(fnkOku() == kontrol) 
    {  
     sinyal = 200;
     odaklanma = 0;
     rahatlama = 0;
     for(int i = 0; i < uzunluk; i++) 
     {                     
      switch (veri[i]) 
      {
       case 2:
        i++;      
        sinyal = veri[i];
        paket = true;      
        break;
       case 4:
        i++;
        odaklanma = veri[i];            
        break;
       case 5:
        i++;
        rahatlama = veri[i];
        break;
       case 0x80:
        i = i + 3;
        break;
       case 0x83:
        i = i + 25;   
        break;
       default:
        break;
      } 
     }

#if !DEBUGOUTPUT
  if(paket)
   {
     Serial.print("sinyal: ");
     Serial.print(sinyal, DEC);
     Serial.print(" odaklanma: ");
     Serial.print(odaklanma, DEC);
     Serial.print(" Time since last packet: ");
     Serial.print(millis() - sonAlinan, DEC);
     sonAlinan = millis();
     Serial.print("\n");
     
     switch(odaklanma / 10) 
     {
     case 0:
      digitalWrite(kirmiziLed1, LOW);
      digitalWrite(kirmiziLed2, LOW);
      digitalWrite(kirmiziLed3, LOW); 
      digitalWrite(sariLed1, LOW);
      digitalWrite(sariLed2, LOW);
      digitalWrite(sariLed3, LOW);
      digitalWrite(sariLed4, LOW);
      digitalWrite(yesilLed1, LOW);
      digitalWrite(yesilLed2, LOW);
      digitalWrite(yesilLed3, LOW);
      break;
     case 1:
      digitalWrite(kirmiziLed1, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed2, LOW);
      digitalWrite(kirmiziLed3, LOW); 
      digitalWrite(sariLed1, LOW);
      digitalWrite(sariLed2, LOW);
      digitalWrite(sariLed3, LOW);
      digitalWrite(sariLed4, LOW);
      digitalWrite(yesilLed1, LOW);
      digitalWrite(yesilLed2, LOW);
      digitalWrite(yesilLed3, LOW);
      break;
     case 2:
      digitalWrite(kirmiziLed1, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed2, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed3, LOW); 
      digitalWrite(sariLed1, LOW);
      digitalWrite(sariLed2, LOW);
      digitalWrite(sariLed3, LOW);
      digitalWrite(sariLed4, LOW);
      digitalWrite(yesilLed1, LOW);
      digitalWrite(yesilLed2, LOW);
      digitalWrite(yesilLed3, LOW);
      break;
     case 3:       
      digitalWrite(kirmiziLed1, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed2, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed3, HIGH); 
      digitalWrite(sariLed1, LOW);
      digitalWrite(sariLed2, LOW);
      digitalWrite(sariLed3, LOW);
      digitalWrite(sariLed4, LOW);
      digitalWrite(yesilLed1, LOW);
      digitalWrite(yesilLed2, LOW);
      digitalWrite(yesilLed3, LOW);      
      break;
     case 4:
      digitalWrite(kirmiziLed1, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed2, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed3, HIGH); 
      digitalWrite(sariLed1, HIGH);
      digitalWrite(sariLed2, LOW);
      digitalWrite(sariLed3, LOW);
      digitalWrite(sariLed4, LOW);
      digitalWrite(yesilLed1, LOW);
      digitalWrite(yesilLed2, LOW);
      digitalWrite(yesilLed3, LOW);      
      break;
     case 5:
      digitalWrite(kirmiziLed1, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed2, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed3, HIGH); 
      digitalWrite(sariLed1, HIGH);
      digitalWrite(sariLed2, HIGH);
      digitalWrite(sariLed3, LOW);
      digitalWrite(sariLed4, LOW);
      digitalWrite(yesilLed1, LOW);
      digitalWrite(yesilLed2, LOW);
      digitalWrite(yesilLed3, LOW);        
      break;
     case 6:       
      digitalWrite(kirmiziLed1, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed2, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed3, HIGH); 
      digitalWrite(sariLed1, HIGH);
      digitalWrite(sariLed2, HIGH);
      digitalWrite(sariLed3, HIGH);
      digitalWrite(sariLed4, LOW);
      digitalWrite(yesilLed1, LOW);
      digitalWrite(yesilLed2, LOW);
      digitalWrite(yesilLed3, LOW);        
      break;
     case 7:
      digitalWrite(kirmiziLed1, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed2, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed3, HIGH); 
      digitalWrite(sariLed1, HIGH);
      digitalWrite(sariLed2, HIGH);
      digitalWrite(sariLed3, HIGH);
      digitalWrite(sariLed4, HIGH);
      digitalWrite(yesilLed1, LOW);
      digitalWrite(yesilLed2, LOW);
      digitalWrite(yesilLed3, LOW);        
      break;  
     case 8:
      digitalWrite(kirmiziLed1, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed2, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed3, HIGH); 
      digitalWrite(sariLed1, HIGH);
      digitalWrite(sariLed2, HIGH);
      digitalWrite(sariLed3, HIGH);
      digitalWrite(sariLed4, HIGH);
      digitalWrite(yesilLed1, HIGH);
      digitalWrite(yesilLed2, LOW);
      digitalWrite(yesilLed3, LOW); 
      break;
     case 9:
      digitalWrite(kirmiziLed1, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed2, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed3, HIGH); 
      digitalWrite(sariLed1, HIGH);
      digitalWrite(sariLed2, HIGH);
      digitalWrite(sariLed3, HIGH);
      digitalWrite(sariLed4, HIGH);
      digitalWrite(yesilLed1, HIGH);
      digitalWrite(yesilLed2, HIGH);
      digitalWrite(yesilLed3, LOW); 
      break;
     case 10:
      digitalWrite(kirmiziLed1, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed2, HIGH);
      digitalWrite(kirmiziLed3, HIGH); 
      digitalWrite(sariLed1, HIGH);
      digitalWrite(sariLed2, HIGH);
      digitalWrite(sariLed3, HIGH);
      digitalWrite(sariLed4, HIGH);
      digitalWrite(yesilLed1, HIGH);
      digitalWrite(yesilLed2, HIGH);
      digitalWrite(yesilLed3, HIGH); 
      break;      
     }           
    }
#endif    
    paket = false;    
   }
   else 
   {
    // kontrol hatası
   } 
  } 
 } 
}