LDR (Foto direnç) kullanımı - Gece Lambası

LDR (Foto direnç) kullanımı - Gece Lambası

LDR (Foto direnç) kullanımı - Gece Lambası

Gece lambaları, otomatik açılan araba farları bu projeye örnek olarak verilebilir.

int led = 3;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(led,OUTPUT);
}
void loop()
{
  int deger = analogRead(A0);
  Serial.println(deger);
  if(deger<100) // Sensörden gelen değer 100'den küçükse led yanar.
   digitalWrite(led,HIGH);
  else
   digitalWrite(led,LOW);
}