Arduino ile ADXL345 İvme Ölçer Kullanımı

Arduino ile ADXL345 İvme Ölçer Kullanımı

Arduino ile ADXL345 İvme Ölçer Kullanımı

Kütüphaneler :

Adafruit_ADXL345

Adafruit_Unified Sensör

 

 

Sensör değerlerini, aşağıdaki kodları yazarak "Serial Monitör" bölümünden görebilirsiniz.

void setup fonksiyonuna :

   Serial.begin(9600); 

void loop fonksiyonuna :

   Serial.print("X: "); Serial.print(sensor.acceleration.x); Serial.print("  ");
   Serial.print("Y: "); Serial.print(sensor.acceleration.y); Serial.print("  ");
   Serial.print("Z: "); Serial.print(sensor.acceleration.z); Serial.print("  ");