LDR - Light Dependent Resistor (Foto Direnç) Kullanımı

LDR - Light Dependent Resistor (Foto Direnç) Kullanımı

LDR - Light Dependent Resistor (Foto Direnç) Kullanımı

LDR - Foto dirençler, üzerlerine düşen ışık şiddetiyle ters orantılı olarak dirençleri değişen elemanlardır. Foto direnç, üzerine düşen ışık arttıkça direnç değeri azalır. Foto dirençlerin aydınlıkta direnci minimum, karanlıkta maksimumdur.

 

Aşağıdaki kodlamada foto direncin ölçtüğü değer 100'den küçükse led yanacak, 100'e eşit veya 100'den büyükse sönecektir. Kullanacağınız ortamın ışık şiddetine göre değeri değiştirerek projelerinizde kullanabilirsiniz.